How did the National Football League Championship Game, held for the 55th time in 2021, become the favorite of the fashion world thanks to its halftime shows?

Shakira & Jennifer Lopez, 2020

2021'de 55. kez düzenlenen Amerikan Futbolu Ligi Şampiyonluk Maçı, nasıl oldu da devre arası şovları sayesinde moda dünyasının göz bebeği haline geldi?

Shakira & Jennifer Lopez, 2020

With the collaboration trend started with Karl Lagerfeld in 2004, H&M brings luxury and the street closer than ever before.

H&M x Balmain, 2015

2004 yılında Karl Lagerfeld ile başlattığı iş birliği trendiyle H&M, lüks ile sokağı hiç olmadığı kadar yakınlaştırıyor.

H&M x Balmain, 2015

Why did the fashion industry, one of the biggest advocates of gender norms, suddenly abandon this attitude?

Lacoste, 2019

Toplumsal cinsiyet normlarının en büyük savunucularından moda endüstrisi, ne oldu da bir anda bu tavrından vazgeçti?

Lacoste, 2019

Beyoncé collaborates with Adidas for the second time in 2020 with her brand called Ivy Park.

Adidas x Ivy Park

Beyoncé, Ivy Park ismini verdiği markasıyla 2020'de ikinci kez Adidas ile işbirliği yapıyor.

Adidas x Ivy Park

Ali Rıza Tunçer

Fashion Branding Researcher | M.A. Fashion Marketing Communication

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store